ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
  • Current

OBOROC Ivan

Comandant Oboroc Ivan

Tel/fax: +373 246 28 503 , mob. 060059555

  • Suprafaţa protejată: -  285,5 mii ha; 
  • Puncte rachetare: - 23;
  • Raioane incluse: Edineţ, Ocniţa, Briceni, Donduşeni, Rîşcani, Glodeni.

Explicaţia terenului teritoriului protejat

Primăria
Teritoriul protejat în procente
Primăria
Teritoriul protejat în procente

Raionul Briceni

Teţcani
80
Berlinţi
100
Corjeuţi
100
Cotiujeni
70
Holahora de Sus
100
Beleavinţi
100
Mihăileni
100
Hlina
80
Bălcăuţi
100
Şirăuţi
70
Caracuşenii Vechi
100
Coteala
60
Colicăuţi
100
Briceni
100
Mărcăuţi
100
Pererita
80
Balasineşti
100
Bogdăneşti
70
Tabani
100
Slobozia-Şirăuţi
80
Trebisăuţi
80
   

Raionul Edineț

Corpaci
40
Trinca
100
Stolniceni
100
Tîrnova
100
Cepeleuţi
100
Cuconeştii Noi
60
Brătuşeni
100
Constantinovca
100
Şofrîncani
100
Hlinaia
100
Terebna
100
Parcova
100
Hincăuţi
100
Gaşpar
100
Brînzeni
100
Edineţ
100
Zăbriceni
100
Ruseni
100
Chetroşica Nouă
100
Goleni
100
Cupcini
100
Rotunda
100
Alexeevca
100
Hancăuţi
100
Bleşteni
100
Lopatnic
40
Burlăneşti
100
Viişoara
30
Gordineşti
100
Bădragii Vechi
40
Feteşti
100
Bădragii Noi
30

Raionul Ocnița

Bîrlădeni
100
Hădărăuţi
90
Grinăuţi-Moldova
100
Dîngeni
100
Mihălăşeni
100
s. Ocniţa
75
Corestăuţi
90
Lipnic
80

Raionul Dondușeni

Climăuţi
100
Rediul Mare
100
Cernoleuca
100
s. Donduşeni
100
Pivniceni
100
Scăieni
100
Corbu
100
Frasin
100
Donduşeni
100
Baraboi
100

Raionul Rîșcani

Duruitoarea Nouă
35
Grinăuţi
100
Şaptebani
100
Văratic
60
Horodişte
100
Gălăşeni
100
Pociumbeni
100
Alexăndreşti
100
Pociumbăuţi
100
Malinovscoe
100
Hiliuţi
100
Sturzeni
100
Pîrjota
100
Petruşeni
80
Zăicani
100
Branişte
40
Borosenii Noi
100
Costeşti
60
Vasileuţi
100
Singureni
100

Raionul Glodeni

Danu
100
Petrunea
100
Glodeni
100
Duşmani
100
Hîjdieni
100
Fundurii Noi
100
Camenca
100
Sturzovca
100
Cajba
100
Iabloana
100
Cobani
60
   
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA