ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

Justificarea inițierii protecției antigrindină

Anual, în tarile lumii, căderile de grindină provoacă afectări a culturilor agricole cu pierderi de peste 5,0 miliarde USD.

La baza justificării organizării lucrărilor antigrindină în Republica Moldova au servit pierderile considerabile și sistematice în sectorul agrar, ca rezultat al afectărilor de grindină. Conform datelor Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Economiei și Organizării Producției Agricole, în anii 1955-1981 pe teritoriul republicii, erau afectate anual 257,3 mii hectare de terenuri agricole (12,1 mii hectare pentru fiecare 100,0 mii hectare de terenuri). In unele regiuni suprafața afectată de căderile de grindină depășea 25,0 mii hectare pentru fiecare 100,0 mii hectare. Anual, pierderile pe republică, în rezultatul căderilor de grindină, alcătuiau 80,0-100,0 mil ruble.

Lucrările experimentale din anii 1964-1967, cu aplicarea metodei rachetare, au demonstrat eficacitatea și oportunitatea economică a implementării în republică a protecției antigrindină, cu extinderea acesteia în raioanele unde fenomenele de grindină erau mai pronunțate. În anul 1991 protecției antigrindină au fost supuse 2,4 mil. hectare sau 70 la suta din teritoriul Republicii Moldova.

Diminuarea economică în Republica Moldova la sfârșitul anilor 90 a impus practic stoparea lucrărilor antigrindină. Astfel, în perioada anilor 2000-2001 lucrările de protecție antigrindină în republică n-au fost executate. Pierderile de căderi de grindină pentru perioada indicată au depășit 400,0 mil lei, deși intensitatea proceselor de grindină a fost scăzută. Pagubele enorme estimate au demonstrat repetat necesitatea restabilirii infrastructurii protecției antigrindină și perfecționarea acesteia.

Actualmente, lucrările de protecție antigrindină sunt îndeplinite pe o suprafața de 1,665 mil hectare, prin intermediu a 132 puncte rachetare. În anul curent se preconizează majorarea suprafețelor de protecție cu 205,0 mii hectare, cu relansarea activității a 14 puncte rachetare (raioanele: Stefan-Vodă, Căușeni, Hîncești).

Practica internaţională

Conform datelor oficiale publicate, de Organizația Meteorologica Mondială și a altor surse de informație, în perioada anilor 1981-2016 în tarile lumii au fost realizate și continuă să fie realizate circa 54 de proiecte de protecție antigrindină pe o suprafață de peste 90,0 mil. hectare. Din suprafața menționată circa 42,0 mil hectare se protejează în China prin metoda rachetară. În deosebi sunt cointeresate în aceste lucrări tarile, economia cărora se bazează pe producerea agricolă intensivă.

La baza tuturor metodelor este pusă ideia de a plasa regentul activ (ca regulă iodura de argint) de la sol în nor.

În tarile lumii sunt aplicate pe larg trei metode de protecție antigrindină:

- rachetară: Rusia (1964-2020, cu suprafața de protecție de 2,4 mil hectare), China (42,0 mil hectare), Crimea (0,5 mil hectare), Moldova (1,6 mil hectare), Uzbechistan, Argentina, (1986-2006, 0,7 mil hectare), Bulgaria, Serbia, Macedonia, Tadjikistan, Romania. Metoda rachetară garantează eficacitatea de 75 la sută.

- de aviație: SUA (1979-2003, cu suprafața de protecție de 6,17 mil hectare), Canada (1972-2003, 1,1 mil hectare), Austria (1985-2006, 0,23 mil hectar), Germania (1980-2003, 0,25 mil hectare), Grecia (1984-2014, 0,5 mil hectare), Argentina (1986-2014, 0,5 mil hectare). Metoda de aviație garantează eficacitatea de 40 - 50 la sută.

- generatoarele terestre: Franța (1952-2003, cu suprafața de protecție de 8 mil hectare), Italia (1972-2003, 0,5 mil hectare), Ungaria (1989-2003, 0,4 mil hectare), Brazilia (1997-2008, 0,11 mil hectare), Spania (1969­-2003, 2,8 mil hectare). Metoda generatoarelor terestre garantează eficacitatea de 40 la sută.

Cel mai mare utilizator al metodei prin generatoarele terestre este Franța. În anul 2006, în Franța au fost protejate culturile agricole pe o suprafață de peste 2,0 mil hectare, cu utilizarea a 635 generatoare terestre.

Toate metodele menționate garantează eficacitatea pe suprafețe de protecție mari și compacte de cel puțin 100,0 mii hectare. De aceea, una din condițiile aplicării acestor metode, pentru fiecare tara în parte, constă în prezenta suprafețelor agricole mari și compacte în raport cu suprafața totală a tarii concrete. Spre exemplu: Republica Belarus este frecvent afectată de grindină, dar suprafețele folosite în agricultură sunt cu mult mai mici, în raport cu suprafața totală a tarii (predomină masive mari forestiere). În așa situație, pentru protecția convențională de 10,0 mii hectare va necesita crearea unei infrastructuri pe o suprafață de cel puțin 100,0 mii hectare. Astfel cheltuielile totale efectuate pentru protecția suprafeței respective vor fi destul de mari și apare întrebarea rentabilității executării acestor lucrări.

Tehnologiile demonstrate de combaterile de grindină sunt folosite și la protecția sectorului social. Un exemplu foarte interesant de utilizare a metodei de aviație servește Canada. Pe lingă protecția culturilor agricole în provincia Calgari metoda de aviație este folosită la protecția caselor de locuit, obiectelor de menire socială și automobilelor. Aceste lucrări se îndeplinesc prin intermediul Companiei de Asigurare, care anual suportă pierderi considerabile la compensarea acestora.

Metoda de protecție prin intermediul așa numitelor plase antigrindină nu este discutată de către comunitatea științifică mondială.

 
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA