ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
 • Current

 

Şef de cancelarie 

Coordonează cu întreaga procedură a activităţilor de documentaţie a Serviciului Special, verificarea în termen a corespondenţei de intrare şi ieşire, arhivare.

Secţia are următoarele sarcini de bază:

 • organizează munca de birou;
 • identifică şi întocmeşte materialele instructive şi de referinţă, necesare pentru organizarea muncii de birou;
 • elaborează şi implementează instrucţiuni cu privire la munca de birou în Serviciul Special;
 • asigură procedura integrală de documentaţie;
 • verifică termenii de perfectare şi corectitudine a actelor; 
 • înregistrează, duce evidenţa, păstrează şi transmite actele de cancelarie, precum şi ordinele şi indicaţiile conducerii la unităţile speciale;
 • supraveghează, din punct de vedere metodic, munca de birou în unităţile speciale, controlul întocmirii corecte, păstrării şi remiterii în termen, a actelor la arhivă;
 • elaborează şi implementează procese tehnologice noi de lucru cu actele, perfecţionarea sistemului şi tehnologiei automatizate (luînd în consideraţie implementarea tehnicii de calcul);
 • elaborează şi organizează activităţi de perfecţionare a muncii de cancelarie.

 

Jurist

Oferă instrucţiuni metodice de activitate juridică în întreprindere şi asistenţă juridică subdiviziunilor Serviciului Special.

Juristul are următoarele sarcini de bază:

 • întocmeşte şi efectuează activităţi privind consolidarea disciplinelor contractuale, financiare şi de muncă. Asigură integritatea proprietăţii de stat cu privire la combaterea achiziţiilor nejustificate şi fraudelor;
 • analizează şi prezintă rezultatele examinării reclamaţiilor şi instanţelor de judecată.
 • întocmeşte materialele de tragere la răspundere disciplinară şi materială a angajaţilor;
 • participă la încheierea contractelor economice, întocmirea scrisorilor privind fezabilitatea economică a acestora, la elaborarea condiţiilor contractelor, precum şi examinarea datoriilor de debit şi de credit;
 • verifică termenul de prezentare a referinţelor, plăţilor declaraţiilor şi altor materiale pentru întocmirea răspunsurilor la reclamaţii;
 • eliberează referinţe şi consultaţii angajaţilor întreprinderii privind legislaţia în vigoare, aspecte juridice, oferă asistenţă în întocmirea actelor.
 
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA