ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
 • Current

 Leu Natalia

Leu Natalia, Şef secţie personal

Secţia Personal are rolul de promotor al politicii de personal în scopul asigurării activităţii eficiente a Serviciului.

Secţia are următoarele sarcini de bază:

 • asigură selecţionarea oportună a cadrelor de conducere, specialiştilor de calificare superioară şi medie, lucrătorilor cu profesii secundare şi a servanţilor punctelor de influenţă rachetară;
 • studiază calităţile organizatorice şi de lucru a cadrelor, asigură repartizarea corectă a acestora;
 • determină necesitatea Serviciului Special în cadre, inclusiv şi cadre noi angajate cu calificare superioară şi medie şi realizarea măsurilor vizînd asigurarea cu cadre a subdiviziunilor Serviciului;
 • organizează şi duce evidenţa executării atestării colaboratorilor Serviciului;
 • studiază motivele de fluctuaţie a cadrelor, încălcărilor disciplinei de muncă, elaborează măsuri vizînd consolidarea disciplinei de muncă;
 • pregăteşte ordinele vizînd angajarea, transferarea, disponibilizarea şi premierea lucrătorilor, tragerea la răspundere a infractorilor disciplinei de muncă;
 • pregăteşte şi prezintă dările de seamă vizînd cadrele la Departamentul de Statistică;
 • participă şi analizează problema cadrelor cu Autorităţile publice locale, cu agenţiile de Ocuparea Forţei de Muncă şi organele poliţiei în cadrul competenţei acestora;
 • eliberează certificate, copii la documentele cu privire la activitatea de muncă în cadrul Serviciului Special;
 • determină şi prezintă listele lucrătorilor de vîrstă pensionară şi de invaliditate serviciilor sociale;
 • întocmeşte documentele cu privire la premierea lucrătorilor.
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA