ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
  • Current

 Iapara Vitalie

Iapara Vitalie, Şeful Secţiei
Coordonează cu sarcinile privind starea tehnică a mijloacelor de influenţe active, instruirea servanţilor de la punctele rachetare, respectarea regulilor de protecţie în timpul lucrului cu complexele antigrindină, implementarea în practică a celor mai noi elaborări în această sferă.

 rocetar

Secţia are următoarele sarcini de bază:

  • pregăteşte grupurile de tehnică rachetară şi punctele rachetare pentru sezonul lucrărilor de influenţe active, inclusiv, dotează grupurile cu documentaţie tehnică necesară, de evidenţă şi raport;
  • organizează şi efectuează controlul asupra desfăşurării cursurilor de instruire a servanţilor de la punctele rachetare ale unităţilor speciale;
  • efectuează controlul asupra activităţilor ce ţin de plasarea punctelor rachetare, dotarea acestora cu echipamentele necesare pentru lucrul operativ şi trai pe perioada lucrărilor de protecţie antigrindină;
  • organizează şi monitorizează procesul de eliberare al rachetelor antigrindină de la depozitul central la unităţile speciale;
  • monitorizează transportarea rachetelor antigrindinăde la depozitul central la bazele unităţilor speciale;
  • participă la procedura de pregătire a unităţilor speciale pentru lucrările de protecţie antigrindină în sezonul operativ;
  • desfăşoară inspecţii la grupurile de tehnică rachetară ale unităţilor speciale în sezonul lucrărilor de protecţie antigrindină;
  • analizează situaţiile de funcţionare anormală a complexelor antigrindină, identifică cauzele şi întreprinde măsurile necesare pentru a le elimina.
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA