ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

Începînd cu 12 ianuarie anul curent, în sediul Serviciului Special s-a iniţiat şcolarizarea personalului. La procedura de şcolarizare vor fi implicaţi comandanţii unităţilor speciale, conducătorii Grupurilor de lucru (Influenţe Active, Radiolocaţie, Transmisiuni, Tehnică Rachetară, ş.a.), contingentul de ingineri şi tehnicieni. Procedura de şcolarizare va fi desfăşurată în perioada lunilor ianuarie-martie, cu implicarea a peste 80 la sută din personalul Serviciului Special.

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA