ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

    În perioada 01.04-20.06.2016, Serviciul Special a îndeplinit 18 zile cu influenţe active, fiind prelucrate 241 obiecte convective. În perioada de referinţă pe teritoriul neprotejat au fost înregistrate căderi de grindină pe o suprafaţă de 4154,7 ha, pe cînd pe teritoriul protejat pe o suprafaţă de 34,7 ha recalculat la 100,% pagube.

    Conform informaţiei radiolocaţionale, pe data de 18 iunie 2016 la orele 18:13, a fost înregistrat un obiect convectiv (nor), care s-a format în judeţul Neamţ, România, la o distanţă de circa 100 km de la frontiera de stat a Republicii Moldova. Din motivul că, obiectul convectiv menţionat nu a fost prelucrat pe teritoriul românesc, acesta s-a transformat într-o super celulă, care a făcut ravagii: grindină, ploaie torenţială, rafale de vînt pînă la 25-30 de m/s. De menţionat faptul că, de la momentul formării acestuia până la momentul traversării hotarului Republicii Moldova, norul a parcurs o distantă de circa 100,0 km în aproximativ 60 min.

    Parcursul obiectului convectiv a fost monitorizat de către specialiştii Serviciului Special, iar punctele rachetare erau la recepţie şi pregătite pentru lansare. La momentul traversării hotarului Republicii Moldova (18 iunie 2016, orele 19:14) norul avea următorii parametri: înălțimea 20 km, lăţimea de 30 km, stratul de grindină în nor de circa 9 km, diametru grindinei pînă la 12 cm.

    Prelucrarea acestui obiect convectiv la etapa traversării hotarului RM nu a fost posibilă din 2 motive: restricţie de lansare a rachetelor antigrindină spre frontiera de stat şi grindina deja formată în nor nu a fost posibil de tratat. Acestea au provocat calamităţi naturale pe parcursul continuu de deplasare a norului (circa 30 km).

    Specificul lucrărilor de protecţie împotriva căderilor de grindină constă în prelucrarea obiectelor convective la etapa incipientă de formare a grindinei, care consistă în prelucrarea norului cu substanţă activă (iodura de argint), aceasta fiind transportată de racheta antigrindină şi raspîndită în nor, ceea ce nu permite dezvoltarea ulterioară a grindinei. Urmare a activităţilor desfăşurate de către specialiştii Serviciului Special (pe data de 18 iunie 2016 între orele 19:36 - 21:38) efectul de super celulă a fost diminuat, şi formarea de grindină în acest obiect convectiv a fost stopată. De menţionat şi faptul că, urmare activităţilor Serviciului Special de prelucrare a obiectelor convective (primul de la ora 19:36 şi al doilea de la ora 21:29), au fost lansate 798 rachete antigrindină (prin intermediul a 31 puncte rachetare), 15 puncte rachetare au rămas fără rachete antigrindină (dintre care: 9 de la Unitatea Specială Corneşti şi 6 de la Unitatea Specială Călăraşi). Acest fapt, la fel, a influenţat la deplasarea obiectelor convective cu pericol de grindină pe teritoriul Republicii Moldova.

    Urmare evenimentelor menţionate au fost efectuate investigaţii la capitolul documentării şi/sau înregistrării a pagubelor cauzate de căderile de grindină pe teritoriile raioanelor Orhei, Teleneşti, Floreşti şi Călăraşi. Ca rezultat, au fost înregistrate pagube recalculate la 100,0% cauzate de căderile de grindină pe o suprafaţă totală de 25,8 ha. La moment specialiştii Serviciului Special lucrează în teritoriu şi informaţia se actualizează.

     Totodată, ţinem să menţionăm şi faptul că, anual pentru menţinerea suprafeţelor protejate împotriva căderilor de grindină este necesar de respectat aspectele tehnologice şi anume: asigurarea fiecărui punct rachetar cu cel puţin 70 bucăţi de rachete antigrindină. Astfel, necesarul anual de rachete antigrindină este de 8050 bucăţi. Luînd în consideraţie stocul din anul 2015 la începutul sezonului de protecţie 2016, precum şi livrările din anul 2016, Serviciul Special dispunea de 4193 bucăţi rachete (în medie a cîte 36 rachete la fiecare punct rachetar), ceea ce constituie circa 52,1 la sută din norma minimă necesară. La data de 20.06.2016, stocul de rachete antigrindină este de 2529 buc., unde circa 22 rachete antigrindină revin fiecărui punct rachetar.

 

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA