ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

   Pe data de 13 iunie 2016 la sediul Serviciului Special a avut loc o întîlnire de lucru, la care au fost prezenţi ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Eduard Grama şi reprezentanţi ai Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului Apărării, întreprinderii moldo-ruse „Moldantigrad” S.A. Subiectul întălnirii au fost perspectivele de dezvoltare ale Serviciului Special, şi anume modernizarea prin automatizare a punctelor rachetare, precum şi majorarea suprafeţelor de protecţie antigrindină pînă la 2,5 mil.hectare. Deasemenea au fost abordate problemele actuale, precum şi metodele de soluţionare ale acestora. Propunerile aferente dezvoltării Serviciului Special au fost susţinute de cei prezenţi. 

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA