ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

    Serviciul Special redeschide sezonul 2016 al lucrărilor de protecţie antigrindină a culturilor agricole începînd cu luna aprilie. Activităţile ce ţin de pregătirea echipamentului tehnologic la punctele de comandă, plasarea punctelor rachetare (în prezent sunt 115 puncte) şi dotarea acestora cu rachete antigrindină sunt efectuate de către angajaţii unităţilor speciale, precum şi angajaţii secţiilor din cadrul Aparatului Central, acestea fiind deja la etapa finală. 
    Pentru sezonul curent suprafaţa terenurilor protejate aprobată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare constituie 1 milion 486 mii hectare. În zona de protecţie sunt incluse integral sau parţial 24 de raioane ale republicii. Specificarea terenurilor protejate de unităţile speciale pe raioane în anul 2016. 

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA