ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

    Începînd cu 22 aprilie anul curent, subdiviziunile Serviciului Special au iniţiat lucrările de protecţie antigrindină a culturilor agricole în regim operativ. Suprafaţa de protecţie constituie 1milion 486,0 mii hectare. 
    Punctele rachetare (în total 115 de puncte) sunt dotate în mediu cu cîte 22-23 bucăţi rachete antigrindină. Actualmente comisia desemnată de la Direcţia Serviciului Special verifică nivelul de corespundere tehnologică a subdiviziunilor instituţiei.Specificarea terenurilor in aria protejata pe raioane in anul 2015

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA