ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

  • 01
  • 02
  • 03

La data de 22 septembrie, curent a fost susținută o întâlnire între rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), conf. univ., dr., Igor ȘAROV și directorul Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice (SSIAPH), Ion GARABA. La întâlnire a participat decanul Facultății de Fizică și Inginerie, doamna Liliana Dmitroglo și prof. univ. dr. Petru Lozovan.

La prezenta întâlnire a fost semnată o Convenție-cadru de parteneriat. Obiectivele acesteia vor fi atinse prin perfecționarea programelor de studii în domeniul fizicii mediului ambiant, organizarea comună de vizite a studenților, în scopul familiarizării acestora cu procesul de producere și activitate al SSIAPH. Vor fi organizate, în comun, programe de licență și master din cadrul Facultății de Fizică și Inginerie a USM cu oferirea oportunității de angajare a viitorilor absolvenți în cadrul SSIAPH.

 

  • 1c
  • 2c
  • 3c
 

Pe data de 15 iulie 2021 a fost organizată o întîlnire de lucru cu comandanții unităților speciale. În cadrul ședinței au fost puse în discuție rezultatele protecției antigrindină pentru perioada curentă.

  • shs-1
  • shs-2
  • shs-3
 

Pe data de 28 iunie, curent, a fost semnat Acordul de Cooperare dintre Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice și Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Conform Acordului semnat, ambele părți vor colabora în scopul schimbului de informații operative, informației radiolocaționale și informației  din teritoriu, ce ține de fenomenele meteorologice periculoase. De asemenea, se preconizează participarea ambelor părți la întâlniri, seminare, schimb de progrese în domeniul meteorologic, fapt ce va crea condiții favorabile și facilități la cooperarea ambelor părți.

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA