ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

Justificarea inițierii protecției antigrindină

Anual, în tarile lumii, căderile de grindină provoacă afectări a culturilor agricole cu pierderi de peste 5,0 miliarde USD.

La baza justificării organizării lucrărilor antigrindină în Republica Moldova au servit pierderile considerabile și sistematice în sectorul agrar, ca rezultat al afectărilor de grindină. Conform datelor Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Economiei și Organizării Producției Agricole, în anii 1955-1981 pe teritoriul republicii, erau afectate anual 257,3 mii hectare de terenuri agricole (12,1 mii hectare pentru fiecare 100,0 mii hectare de terenuri). In unele regiuni suprafața afectată de căderile de grindină depășea 25,0 mii hectare pentru fiecare 100,0 mii hectare. Anual, pierderile pe republică, în rezultatul căderilor de grindină, alcătuiau 80,0-100,0 mil ruble.

Lucrările experimentale din anii 1964-1967, cu aplicarea metodei rachetare, au demonstrat eficacitatea și oportunitatea economică a implementării în republică a protecției antigrindină, cu extinderea acesteia în raioanele unde fenomenele de grindină erau mai pronunțate. În anul 1991 protecției antigrindină au fost supuse 2,4 mil. hectare sau 70 la suta din teritoriul Republicii Moldova.

Diminuarea economică în Republica Moldova la sfârșitul anilor 90 a impus practic stoparea lucrărilor antigrindină. Astfel, în perioada anilor 2000-2001 lucrările de protecție antigrindină în republică n-au fost executate. Pierderile de căderi de grindină pentru perioada indicată au depășit 400,0 mil lei, deși intensitatea proceselor de grindină a fost scăzută. Pagubele enorme estimate au demonstrat repetat necesitatea restabilirii infrastructurii protecției antigrindină și perfecționarea acesteia.

Actualmente, lucrările de protecție antigrindină sunt îndeplinite pe o suprafața de 1,665 mil hectare, prin intermediu a 132 puncte rachetare. În anul curent se preconizează majorarea suprafețelor de protecție cu 205,0 mii hectare, cu relansarea activității a 14 puncte rachetare (raioanele: Stefan-Vodă, Căușeni, Hîncești).

Practica internaţională

Conform datelor oficiale publicate, de Organizația Meteorologica Mondială și a altor surse de informație, în perioada anilor 1981-2016 în tarile lumii au fost realizate și continuă să fie realizate circa 54 de proiecte de protecție antigrindină pe o suprafață de peste 90,0 mil. hectare. Din suprafața menționată circa 42,0 mil hectare se protejează în China prin metoda rachetară. În deosebi sunt cointeresate în aceste lucrări tarile, economia cărora se bazează pe producerea agricolă intensivă.

La baza tuturor metodelor este pusă ideia de a plasa regentul activ (ca regulă iodura de argint) de la sol în nor.

În tarile lumii sunt aplicate pe larg trei metode de protecție antigrindină:

- rachetară: Rusia (1964-2020, cu suprafața de protecție de 2,4 mil hectare), China (42,0 mil hectare), Crimea (0,5 mil hectare), Moldova (1,6 mil hectare), Uzbechistan, Argentina, (1986-2006, 0,7 mil hectare), Bulgaria, Serbia, Macedonia, Tadjikistan, Romania. Metoda rachetară garantează eficacitatea de 75 la sută.

- de aviație: SUA (1979-2003, cu suprafața de protecție de 6,17 mil hectare), Canada (1972-2003, 1,1 mil hectare), Austria (1985-2006, 0,23 mil hectar), Germania (1980-2003, 0,25 mil hectare), Grecia (1984-2014, 0,5 mil hectare), Argentina (1986-2014, 0,5 mil hectare). Metoda de aviație garantează eficacitatea de 40 - 50 la sută.

- generatoarele terestre: Franța (1952-2003, cu suprafața de protecție de 8 mil hectare), Italia (1972-2003, 0,5 mil hectare), Ungaria (1989-2003, 0,4 mil hectare), Brazilia (1997-2008, 0,11 mil hectare), Spania (1969­-2003, 2,8 mil hectare). Metoda generatoarelor terestre garantează eficacitatea de 40 la sută.

Cel mai mare utilizator al metodei prin generatoarele terestre este Franța. În anul 2006, în Franța au fost protejate culturile agricole pe o suprafață de peste 2,0 mil hectare, cu utilizarea a 635 generatoare terestre.

Toate metodele menționate garantează eficacitatea pe suprafețe de protecție mari și compacte de cel puțin 100,0 mii hectare. De aceea, una din condițiile aplicării acestor metode, pentru fiecare tara în parte, constă în prezenta suprafețelor agricole mari și compacte în raport cu suprafața totală a tarii concrete. Spre exemplu: Republica Belarus este frecvent afectată de grindină, dar suprafețele folosite în agricultură sunt cu mult mai mici, în raport cu suprafața totală a tarii (predomină masive mari forestiere). În așa situație, pentru protecția convențională de 10,0 mii hectare va necesita crearea unei infrastructuri pe o suprafață de cel puțin 100,0 mii hectare. Astfel cheltuielile totale efectuate pentru protecția suprafeței respective vor fi destul de mari și apare întrebarea rentabilității executării acestor lucrări.

Tehnologiile demonstrate de combaterile de grindină sunt folosite și la protecția sectorului social. Un exemplu foarte interesant de utilizare a metodei de aviație servește Canada. Pe lingă protecția culturilor agricole în provincia Calgari metoda de aviație este folosită la protecția caselor de locuit, obiectelor de menire socială și automobilelor. Aceste lucrări se îndeplinesc prin intermediul Companiei de Asigurare, care anual suportă pierderi considerabile la compensarea acestora.

Metoda de protecție prin intermediul așa numitelor plase antigrindină nu este discutată de către comunitatea științifică mondială.

 

 

 

Direcţia Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova (Serviciul Special) îndeplineşte activităţile administrative generale de producere şi financiare ale entităţii, planificarea şi dezvoltarea lucrărilor de protecţie antigrindină pe teritoriul republicii. Din punct de vedere funcţional Serviciul Special este o subdiviziune subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale şi Mediului.

aghenie vasile

Aghenie Vasile, Vicedirector

În Direcţie sunt concentrate secţiile de producere de bază ale Serviciului Special, prin intermediul cărora se asigură respectarea unică a lucrărilor tehnologice în toate subdiviziunile operaţionale (unităţi speciale), implementarea în practica influenţelor active a noilor elaborări şi recomandări, angajarea şi instruirea cadrelor, calificarea profesională a acestora, elaborarea programelor de instruire pentru toate categoriile de specialişti, precum şi programe de activitate ştiinţifico-experimentală, cooperarea cu organizaţiile similare din diferite ţări.

La momentul actual activează 12 unităţi ale Serviciului Special, cu capacitatea posibilă a protecţiei antigrindină a culturilor agricole pe o suprafaţă de circa 2,0 mln. hectare (75 la sută din teritoriul Republicii Moldova).

 

Activitatea de bază a Serviciului Special o constituie organizarea şi executarea lucrărilor vizînd influenţa activă asupra norilor în scopul reducerii daunelor cauzate de căderile de grindină, precum şi a altor lucrări ce ţin de domeniul influenţelor active asupra proceselor hidrometeorologice în limitele tehnologiilor implementate şi recunoscute.

În virtutea specificului realizării sarcinilor fundamentale Serviciul Special este o organizaţie specializată, fapt condiţionat de utilizarea în activitatea practică a acestuia a materialelor explozive şi inflamabile, de responsabilitatea majoră pentru păstrarea şi utilizarea corectă a rachetelor antigrindină, de executarea necondiţionată a prescripţiilor tehnologiei, precum şi de necesitatea menţinerii capacităţii de reacţionare imediată a grupurilor operative în regim non-stop.   

Sarcinile fundamentale ale Serviciului Special:

 • reglementarea de stat în domeniul influenţelor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice;
 • elaborarea documentaţiei tehnologice şi metodice, monitorizarea în domeniul influenţelor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice;
 • controlul departamental asupra respectării cerinţelor standardelor, regulamentelor şi normelor referitoare la influenţele active asupra norilor;
 • executarea lucrărilor de combatere a căderilor de grindină şi a altor lucrări vizînd influenţele active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice.

În ultimii ani de activitate a Serviciului Special s-au desfăşurat următoarele lucrări:

 • majorarea suprafețelor protecției antigrindină pînă la 2 mln. hectare;
 • implementarea celor mai avansate performanţe, în toate segmentele tehnologice;
 • elaborarea şi implementarea sistemului informaţional de transfer a datelor de la radarele existente la punctele de comandă ale unităţilor speciale;
 • colaborări pe plan internaţional cu Grecia, Ucraina, Bulgaria, România, Federaţia Rusă ş.a.;
 • fondarea întreprinderii mixte moldo-ruse de asamblare a rachetelor antigrindină de nouă generaţie;
 • în condiţiile deficitului de personal, se realizează sistemul de instruire a „tinerilor” specialişti în domeniul influenţelor active;
 • colaborare activă cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, privind controlul calităţii reagentului rachetelor antigrindină utilizate în procesul de influenţe active în republică;
 • elaborarea documentaţiei metodice care reglementează consecutivitatea şi particularităţile procesului tehnologic existent „influenţe active asupra proceselor de grindină”;
 • participarea sistematică a specialiştilor Serviciului Special la forumurile ştiinţifice de prestigiu, privind cercetările evoluţiei radiolocaţionale a norilor şi perfecţionarea metodei de influenţe active asupra proceselor de grindină şi, de regulă, obţinerea aprecierilor înalte.

Eficacitatea lucrărilor antigrindină
Eficacitatea lucrrilor antigrindin


Dinamica suprafeţelor de protecţie antigrindină

Dinamica suprafeelor de protecie antigrindin

Planul de activitate a Serviciului Special anul 2021

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA