ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
 • Current

Cerniciuc Ecaterina

Cerniciuc Ecaterina, Inginer superior

Asigură efectuarea următoarelor sarcini:

 • alcătuieşte buletinele hidrometeorologice;
 • estimează temperatura anomală a aerului şi precipitaţiilor, precum şi devierile acestora;
 • completează formularele-hărţi cu informaţia de facto lunară, referitor la temperatura aerului şi precipitaţii, precum şi devierile acestora de la valorile medii climaterice;
 • colectează datele referitoare la daunele cauzate de fenomenele meteorologice periculoase;
 • analizează materialul sinoptic, utilizînd metodele prognozării elementelor meteorologice şi fenomenelor vremii;
 • prelucrează, structurizează datele radiosondării pe diagrame aerologice, utilizîndu-le în predicţia fenomenelor de oraj cu grindină;
 • în timpul serviciilor, sinopticianul de gardă prezintă informaţia sinoptică a vremii unităţilor speciale, conducerii secţiei IA şi Direcţiei Serviciului Special, în termeni şi volumul stabilite;
 • colectează şi analizează informaţia referitoare la precipitaţii, furtuni şi căderi de grindină în unităţile speciale şi pe teritoriul Republicii Moldova;
 • pregăteşte materialele pentru rapoartele de producere ale Serviciului Special;
 • îşi perfecţionează cunoştinţele în domeniul meteorologiei sinoptice, prognozelor, fenomenelor de oraj cu grindină;
 • participă la sistemul de instruire tehnică în cadrul Serviciului, precum şi la cercetările efectuate de secţia IA.
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA