ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
 • Current

Gnga Veronica

Gînga Veronica, Contabil Sef

Coordonează repartizarea mijloacelor bugetare, conform principiilor de bază stipulate în Legea contabilității.

Secţia activează în temeiul planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (ordinul nr.216 din 28.12.2015 cu completările şi modificările ulterioare).

contabil

Secţia are următoarele sarcini de bază:

 • organizarea corectă a evidenţei contabile;
 • efectuarea controlului preventiv asupra întocmirii corecte şi la timp a documentelor primare, precum şi reflectarea în conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate în cadrul instituţiei;
 • controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinaţiei, în limitele alocaţiilor, precum şi asupra integrităţii mijloacelor băneşti şi valorilor materiale;
 • calcularea şi plata la timp a salariilor, îndemnizaţiilor şi altor plăţi angajaţilor;
 • realizarea calculului corect şi transferul în termen al plăţilor la buget, contribuţii la asigurările sociale de stat, asigurarea medicală;
 • efectuarea la timp a decontărilor cu persoanele juridice şi cu persoanele fizice;
 • participarea la efectuarea inventarierei resurselor băneşti, decontărilor, valorilor materiale şi formularelor cu regim special, determinarea corectă şi la timp a rezultatelor inventarierei şi reflectarea lor în evidenţa contabilă;
 • înfăptuieşte calculul exact al cheltuielilor de producere, estimarea cheltuielilor, realizarea bunurilor materiale, îndeplineşte lucrări de producere şi altele;
 • efectuează analiza economico-financiară a activităţilor Serviciului Special (în comun acord cu alte secţii şi subdiviziuni) în conformitate cu datele de contabilitate şi dările de seamă;
 • în colaborare cu alte secţii elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea procesului de lucru;
 • prezentarea informaţiei operative în baza înscrierilor contabile;
 • întocmirea rapoartelor financiare în termenii stabiliţi;
 • păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, a altor documente, precum şi predarea lor la arhivă în ordinea stabilită;
 • evidenţa contabilă se efectuează prin utilizarea sistemului informaţional „1C” versiunea 8.

 

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA