ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
  • Current

Auditorul intern realizează activităţile de audit în cadrul misiunilor de audit şi efectuează alte sarcini aferente la indicaţia conducerii Serviciului Special.

Oferă entităţii asigurarea unui grad de control asupra operaţiunilor, recomandări în ceea ce priveşte îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare acestora, asistă entitatea în atingerea obiectivelor, evaluînd, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor, de control şi de guvernare a instituţiei, cu propuneri de consolidare a eficacităţii lor.

Auditorul are următoarele sarcini de bază:

  • efectuează activităţi de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern ale Serviciului Special;
  • documentează constatările de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern (SNAI);
  • participă la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern;
  • participă în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit;
  • informează sistematic conducerea Serviciului Special despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit.
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA