ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
 • Current

Conducătorul Grupului

Melnic Victor, Conducătorul Grupului

Asigură efectuarea următoarelor sarcini:

 • pregăteşte şi furnizează informaţia necesară şi materialele de explicaţie ale terenurilor teritoriului protejat al unităţilor speciale şi Serviciului Special grupurilor de IA ale unităţilor speciale şi, respectiv, secţiei IA;
 • examinează căderile de grindină pe teritoriul protejat (TP) de Serviciul Special şi teritoriul neprotejat (TN), (conform indicaţiilor conducerii Serviciului);
 • colectează datele privind căderile de grindină pe teritoriul Republicii Moldova;
 • colectează şi analizează informaţia operativă referitoare la lucrările de IA efectuate în unităţile speciale;
 • completează şi prezintă informaţia, în termeni stabiliţi, privind rezultatele lucrărilor de IA efectuate, pentru conducerea Serviciului Special şi autorităţile superioare;
 • pregăteşte materialul pentru raportul de producere al Serviciului;
 • colectează informaţia cu privire la roada culturilor agricole pe teritoriul protejat şi estimează eficacitatea economico-financiară a lucrărilor de protecţie antigrindină;
 • specialiştii grupului participă la sistemul de instruire tehnică în cadrul Serviciului Special, precum şi la diverse activităţi de cercetare ale secţiei IA;
 • organizează instruirea comandanţilor unităţilor speciale metodei de examinare a căderilor de grindină;
 • aprovizionează unităţile speciale şi secţia IA cu materialele necesare conform cererilor.
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA