ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
  • Current

, Şeful Secţiei

Secţia Mecanizare şi Construcţii asigură funcţionarea în mod neîntrerupt a transportului, alimentarea cu energia electrică a Serviciului Special în întregime.

Slionkina

Slionkina - Tabuica Natalia, Inginer superior

Secţia are următoarele sarcini de bază:

  • furnizează la unităţile speciale lubrifianţi, piese de schimb, materiale de construcţii, echipament antiincendiar, truse medicale şi altele;
  • organizează exploatarea corectă din punct de vedere tehnic şi reparaţia în termen a echipamentului şi a sistemului energetic, dotarea neîntreruptă cu energia electrică, gaz, căldură, apă;
  • încheie contracte în privinţa aprovizionării Serviciului Special cu lubrifianţi, piese de schimb şi materiale de construcţii;
  • întocmeşte cereri pentru achiziţionarea echipamentului energetic, materialelor, pieselor de schimb, elaborează măsuri de consum optimal a resurselor energetice;
  • verifică respectarea normelor de protecţie a muncii, instruirii de exploatare şi utilizare a instalaţiilor de energie şi a reţelelor;
  • prezintă dările de seamă la biroul de statistică a înregistrării autovehiculelor, lubrifianţilor, alimentării cu energie şi apă;
  • pregăteşte şi prezintă autovehiculele Serviciului Special pentru controlul tehnic anual  la poliţia rutieră;
  • aprovizionează unităţile speciale cu materiale de construcţii pentru reparaţiile medii şi capitale a încăperilor, depozitelor, acoperişurilor.
 
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA