ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
  • Current

Voicenco Angela

Voicenco Angela, Șeful Secției

Coordonează sarcinile financiar-economice, utilizînd mijloacele prevăzute în buget pentru anumite tipuri de servicii care sunt efectuate prin Trezoreria de Stat.

Pung Nina2

 Pungă Nina, Șef adjunct

Secţia are următoarele sarcini de bază:

  • în colaborare cu alte secţii ale Serviciului Special, elaborează propuneri, conform legislaţiei în vigoare, pentru elaborarea planurilor curente şi de perspectivă pentru finanţarea activităţilor Serviciului Special din contul alocaţiilor bugetare şi mijloacelor băneşti obţinute din serviciile oferite contra plată;
  • calculează costurile estimate pentru darea în chirie a suprafeţelor şi utilajului tehnologic ce nu sunt utilizate în procesul tehnologic;
  • întocmeşte listele personalului şi calcularea fondului salarial în conformitate cu sistemul curent de stabilire a categoriilor de remunerare, şi respectiv, remunerarea lucrătorilor din sfera bugetară;
  • în colaborare cu Secţia Personal duce evidenţa cadrelor;
  • alcătuieşte raporturile cu privire la utilizarea mijloacelor băneşti şi a cadrelor, prezentarea trimestrială a acestora organizaţiei superioare;
  • întocmeşte ordinele cu privire la fixarea limitelor de utilizare a mijloacelor băneşti pentru convorbirile telefonice, utilizarea energiei electrice şi a lubrifianţilor, evidenţa acestora;
  • încheie contracte cu agenţii economici naţionali şi internaţionali pentru prestarea mărfurilor şi serviciilor, necesare pentru asigurarea activităţilor Serviciului Special.
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA