ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
  • Current
tiu

Țîu Ion, Şeful Secţiei

Asigură funcţionarea tehnică permanentă a mijloacelor de radiolocaţie şi metrologie, precum şi angajarea, instruirea şi repartizarea specialiştilor de aceste profiluri.

subtiu

Secţia are următoarele sarcini de bază:

  • organizează şi verifică exploatarea corectă a staţiilor de radiolocaţie al Serviciului Special;
  • asigură şi verifică starea tehnică a staţiilor de radiolocaţie;
  • organizează şi desfăşoară reparaţii curente a staţiilor de radiolocaţie;
  • desfăşoară reparaţii medii şi capitale a staţiilor de radiolocaţie prin plasarea ofertelor la întreprinderile specializate;
  • studiază mijloace de perspectivă de radiolocaţie conform profilului Serviciului Special;
  • elaborează şi desfăşoară activităţi de implementare a noilor mijloace de radiolocaţie;
  • efectuează schimbul de experienţă şi calificare profesională a personalului privind deservirea tehnică a staţiilor;
  • planifică, verifică şi întocmeşte raporturi privind activitatea desfăşurată de secţie şi grupurile de radiolocaţie în unităţile speciale.

Serviciul Special exploatează staţiile meteorologice de radiolocaţie de tip МРЛ-5, ce furnizează informaţia meteorologică necesară de la radar, la punctele de comandă ale unităţilor speciale şi la serverul central prin reţeaua corporativă a Serviciului. În cadrul secţiei este inclus grupul metrologic.

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA