ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

    Începînd cu 22 aprilie anul curent, subdiviziunile Serviciului Special au iniţiat lucrările de protecţie antigrindină a culturilor agricole în regim operativ. Suprafaţa de protecţie constituie 1milion 486,0 mii hectare. 
    Punctele rachetare (în total 115 de puncte) sunt dotate în mediu cu cîte 22-23 bucăţi rachete antigrindină. Actualmente comisia desemnată de la Direcţia Serviciului Special verifică nivelul de corespundere tehnologică a subdiviziunilor instituţiei.Specificarea terenurilor in aria protejata pe raioane in anul 2015

   Pe data de 15 ianuarie anul curent, în cadrul Serviciului Special a fost organizat o întîlnire de lucru cu reprezentanţii întreprinderii producătoare de rachete antigrindină „STROYPROJECT” din Bulgaria. La întîlnirea de lucru au participat specialiştii Serviciului Special şi reprezentanţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În cadrul acesteia au fost discutate perspective de colaborare pentru anul curent. 
    În acest context au fost puse în discuţie datele tactico-tahnice a rachetelor noi-elaborate, de generaţie nouă de tip „Loza-3” şi „Loza-7”. Părţile au convenit asupra etapelor de implementare a rachetelor de generaţie nouă în sistemul antigrindină din Republica Moldova. Deasemenea au decis să participe la lucrările de testare în zbor a rachetelor, care vor fi îndeplinite la sfîrşitul lunii februarie pe un poligon specializat din Bulgaria. Următoarea etapă va constitui testarea acestora în condiţii reale de exploatare în cadrul subdiviziunilor Serviciului Special. 

Începînd cu 12 ianuarie anul curent, în sediul Serviciului Special s-a iniţiat şcolarizarea personalului. La procedura de şcolarizare vor fi implicaţi comandanţii unităţilor speciale, conducătorii Grupurilor de lucru (Influenţe Active, Radiolocaţie, Transmisiuni, Tehnică Rachetară, ş.a.), contingentul de ingineri şi tehnicieni. Procedura de şcolarizare va fi desfăşurată în perioada lunilor ianuarie-martie, cu implicarea a peste 80 la sută din personalul Serviciului Special.

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA