ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2043
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

În unele surse mass-media  a fost prezentată informaţia eronată precum că la mijlocul săptămînii curente a fost înregistrată ploaie puternică cu grindină la Ocnița. Conform informaţiei Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice şi Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale act de confirmare, în perioada 01.07-15.07.2015, nu au fost înregistrate situaţii excepţionale cu caracter natural inclusiv căderi de grindină pe teritoriul raionului Ocniţa.

    Începînd cu 22 aprilie anul curent, subdiviziunile Serviciului Special au iniţiat lucrările de protecţie antigrindină a culturilor agricole în regim operativ. Suprafaţa de protecţie constituie 1milion 486,0 mii hectare. 
    Punctele rachetare (în total 115 de puncte) sunt dotate în mediu cu cîte 22-23 bucăţi rachete antigrindină. Actualmente comisia desemnată de la Direcţia Serviciului Special verifică nivelul de corespundere tehnologică a subdiviziunilor instituţiei.Specificarea terenurilor in aria protejata pe raioane in anul 2015

   Pe data de 15 ianuarie anul curent, în cadrul Serviciului Special a fost organizat o întîlnire de lucru cu reprezentanţii întreprinderii producătoare de rachete antigrindină „STROYPROJECT” din Bulgaria. La întîlnirea de lucru au participat specialiştii Serviciului Special şi reprezentanţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În cadrul acesteia au fost discutate perspective de colaborare pentru anul curent. 
    În acest context au fost puse în discuţie datele tactico-tahnice a rachetelor noi-elaborate, de generaţie nouă de tip „Loza-3” şi „Loza-7”. Părţile au convenit asupra etapelor de implementare a rachetelor de generaţie nouă în sistemul antigrindină din Republica Moldova. Deasemenea au decis să participe la lucrările de testare în zbor a rachetelor, care vor fi îndeplinite la sfîrşitul lunii februarie pe un poligon specializat din Bulgaria. Următoarea etapă va constitui testarea acestora în condiţii reale de exploatare în cadrul subdiviziunilor Serviciului Special. 

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA