ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2043
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

    În perioada 01.04-20.06.2016, Serviciul Special a îndeplinit 18 zile cu influenţe active, fiind prelucrate 241 obiecte convective. În perioada de referinţă pe teritoriul neprotejat au fost înregistrate căderi de grindină pe o suprafaţă de 4154,7 ha, pe cînd pe teritoriul protejat pe o suprafaţă de 34,7 ha recalculat la 100,% pagube.

    Conform informaţiei radiolocaţionale, pe data de 18 iunie 2016 la orele 18:13, a fost înregistrat un obiect convectiv (nor), care s-a format în judeţul Neamţ, România, la o distanţă de circa 100 km de la frontiera de stat a Republicii Moldova. Din motivul că, obiectul convectiv menţionat nu a fost prelucrat pe teritoriul românesc, acesta s-a transformat într-o super celulă, care a făcut ravagii: grindină, ploaie torenţială, rafale de vînt pînă la 25-30 de m/s. De menţionat faptul că, de la momentul formării acestuia până la momentul traversării hotarului Republicii Moldova, norul a parcurs o distantă de circa 100,0 km în aproximativ 60 min.

   Pe data de 13 iunie 2016 la sediul Serviciului Special a avut loc o întîlnire de lucru, la care au fost prezenţi ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Eduard Grama şi reprezentanţi ai Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului Apărării, întreprinderii moldo-ruse „Moldantigrad” S.A. Subiectul întălnirii au fost perspectivele de dezvoltare ale Serviciului Special, şi anume modernizarea prin automatizare a punctelor rachetare, precum şi majorarea suprafeţelor de protecţie antigrindină pînă la 2,5 mil.hectare. Deasemenea au fost abordate problemele actuale, precum şi metodele de soluţionare ale acestora. Propunerile aferente dezvoltării Serviciului Special au fost susţinute de cei prezenţi. 

    Serviciul Special redeschide sezonul 2016 al lucrărilor de protecţie antigrindină a culturilor agricole începînd cu luna aprilie. Activităţile ce ţin de pregătirea echipamentului tehnologic la punctele de comandă, plasarea punctelor rachetare (în prezent sunt 115 puncte) şi dotarea acestora cu rachete antigrindină sunt efectuate de către angajaţii unităţilor speciale, precum şi angajaţii secţiilor din cadrul Aparatului Central, acestea fiind deja la etapa finală. 
    Pentru sezonul curent suprafaţa terenurilor protejate aprobată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare constituie 1 milion 486 mii hectare. În zona de protecţie sunt incluse integral sau parţial 24 de raioane ale republicii. Specificarea terenurilor protejate de unităţile speciale pe raioane în anul 2016. 

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA