ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2043
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

director

Garaba Ion, Directorul Serviciului

Direcţia Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova (Serviciul Special) îndeplineşte activităţile administrative generale de producere şi financiare ale entităţii, planificarea şi dezvoltarea lucrărilor de protecţie antigrindină pe teritoriul republicii. Din punct de vedere funcţional Serviciul Special este o subdiviziune subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale şi Mediului.

aghenie vasile

Aghenie Vasile, Vicedirector

În Direcţie sunt concentrate secţiile de producere de bază ale Serviciului Special, prin intermediul cărora se asigură respectarea unică a lucrărilor tehnologice în toate subdiviziunile operaţionale (unităţi speciale), implementarea în practica influenţelor active a noilor elaborări şi recomandări, angajarea şi instruirea cadrelor, calificarea profesională a acestora, elaborarea programelor de instruire pentru toate categoriile de specialişti, precum şi programe de activitate ştiinţifico-experimentală, cooperarea cu organizaţiile similare din diferite ţări.

La momentul actual activează 12 unităţi ale Serviciului Special, cu capacitatea posibilă a protecţiei antigrindină a culturilor agricole pe o suprafaţă de circa 2,0 mln. hectare (75 la sută din teritoriul Republicii Moldova).

Activitatea de bază a Serviciului Special o constituie organizarea şi executarea lucrărilor vizînd influenţa activă asupra norilor în scopul reducerii daunelor cauzate de căderile de grindină, precum şi a altor lucrări ce ţin de domeniul influenţelor active asupra proceselor hidrometeorologice în limitele tehnologiilor implementate şi recunoscute.

În virtutea specificului realizării sarcinilor fundamentale Serviciul Special este o organizaţie specializată, fapt condiţionat de utilizarea în activitatea practică a acestuia a materialelor explozive şi inflamabile, de responsabilitatea majoră pentru păstrarea şi utilizarea corectă a rachetelor antigrindină, de executarea necondiţionată a prescripţiilor tehnologiei, precum şi de necesitatea menţinerii capacităţii de reacţionare imediată a grupurilor operative în regim non-stop.   

Sarcinile fundamentale ale Serviciului Special:

 • reglementarea de stat în domeniul influenţelor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice;
 • elaborarea documentaţiei tehnologice şi metodice, monitorizarea în domeniul influenţelor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice;
 • controlul departamental asupra respectării cerinţelor standardelor, regulamentelor şi normelor referitoare la influenţele active asupra norilor;
 • executarea lucrărilor de combatere a căderilor de grindină şi a altor lucrări vizînd influenţele active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice.

În ultimii ani de activitate a Serviciului Special s-au desfăşurat următoarele lucrări:

 • mărirea volumului de lucru de protecţie antigrindină pînă la 1,5 mln. hectare;
 • implementarea celor mai avansate performanţe, în toate segmentele tehnologice;
 • elaborarea şi implementarea sistemului informaţional de transfer a datelor de la radarele existente la punctele de comandă ale unităţilor speciale;
 • colaborări pe plan internaţional cu Grecia, Ucraina, Bulgaria, România, Federaţia Rusă ş.a.;
 • fondarea întreprinderii mixte moldo-ruse de asamblare a rachetelor antigrindină de nouă generaţie;
 • în condiţiile deficitului de personal, se realizează sistemul de instruire a „tinerilor” specialişti în domeniul influenţelor active;
 • colaborare activă cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, privind controlul calităţii reagentului rachetelor antigrindină utilizate în procesul de influenţe active în republică;
 • elaborarea documentaţiei metodice care reglementează consecutivitatea şi particularităţile procesului tehnologic existent „influenţe active asupra proceselor de grindină”;
 • participarea sistematică a specialiştilor Serviciului Special la forumurile ştiinţifice de prestigiu, privind cercetările evoluţiei radiolocaţionale a norilor şi perfecţionarea metodei de influenţe active asupra proceselor de grindină şi, de regulă, obţinerea aprecierilor înalte.

Eficacitatea lucrărilor antigrindină
diagrama


Dinamica suprafeţelor de protecţie antigrindină

Anii
Suprafaţa protejată (mii. ha)
Eficacitatea fizică (%)
Anii
Suprafaţa protejată (mii. ha)
Eficacitatea fizică (%)
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
100
170
210
230
230
360
430
500
600
730
800
890
1000
1180
1325
1430
1670
1960
2220
2260
2320
2360
2430
2490
2060
88,0
92,0
97,0
100,0
93,0
94,0
88,0
86,0
95,0
89,0
91,0
73,0
92,0
90,0
97,0
98,0
96,0
82,0
94,0
94,0
96,0
97,0
95,0
98,0
94,0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1730
1970
1970
1970
1975
2100
2125
2125
nu s-au
-
(165) 480
600
630
667
702
1000
1400
1400
1400
1400
1400
1486
 

1486
1486
95,0
87,0
96,0
98,0
85,0
98,0
90,0
97,0
efectuat
-
88,0
94,0
83,6
99,3
85,5
84,0
90,7
90,8
89,7
86,2
89,4
90,1 (pînă la 15.06)
96,5

Planul de activitate a Serviciului Special anul 2016

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA