ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2011
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   

inginer metrolog

Țercovnaia Maia, Metrolog

Efectuează calibrarea, la nivel local, a sistemelor după tipurile de măsurare, stabileşte frecvenţa verificării mijloacelor de măsurare şi elaborează planul calendaristic de verificare a sistemelor. Pregăteşte decizia cu privire la rezultatele verificării şi măsurării. Stabileşte cantitatea necesară de mijloace de măsurare la unităţile speciale, efectuează cereri prin cumul pentru achiziţionarea acestora.

Întreprinde activităţi de alegere a mijloacelor şi metodelor de măsurare, elaborează metode de aplicare a acestora. 

Asigură efectuarea următoarelor sarcini:

  • efectuează atestare metrologică a mijloacelor neetalonate de măsurare;
  • îndeplineşte verificarea mijloacelor complexe de măsurare, echipamentului tehnologic în corelaţie cu normele de precizie stabilite;
  • efectuează lucrări de măsurare complexe în timpul proceselor tehnologice şi verifică obligatoriu condiţia şi corectitudinea montării, instalării şi utilizării mijloacelor de măsurare;
  • ia în primire mijloacele de măsurare nou-achiziţionate la Serviciul Special.
 

Asigură efectuarea următoarelor sarcini:

elaborează schemele de asigurare a unităţilor speciale cu informaţia de la sistemul radiolocaţional АСУ-МРЛ;

configurează soft-ul АСУ-МРЛ, ţinînd cont de particularităţile specifice ale sezonului (structura teritoriului protejat, traseele aeriene, etc.) şi include acesta în sistemul automatizat operaţional al unităţilor speciale şi Direcţiei Serviciului Special;

participă la calibrarea sistemului radiolocaţional АСУ-МРЛ;

procură, deserveşte şi repară tehnica computerizată;

efectuează ture de serviciu la Serverul Central pentru furnizarea informaţiei necesare la lucrările operative;

elaborează programe la nivel de utilizator pentru specialiştii Direcţiei Serviciului;

instruieşte specialiştii referitor la modul de utilizare a programelor la calculator, în special a soft-ului АСУ-МРЛ;

elaborează reguli de utilizare a tehnicii computerizate;

arhivează informaţia de la radarele АСУ-МРЛ ale unităţilor speciale;

se află în raport de interacţiune cu proiectanţii sistemului radiolocaţional АСУ-МРЛ şi alte organizaţii referitor la perfecţionarea soft-urilor;

organizează instruiri membrilor grupului conform cerinţelor sistemului de instruire tehnică;

participă la diverse activităţi de cercetare în cadrul secţiei IA.

 

Vidiborscaia

Vidiborscaia Nina, conducătorul Grupului

Asigură efectuarea următoarelor sarcini:

  • efectuează schimbul de informaţie, în termeni stabiliţi, a secţiei IA cu MoldATSA, referitor la diverse schimbări, ce ţin de interacţiunile operative a Serviciului Special cu acesta (traseele aeriene, coordonatele punctelor rachetare, structura teritoriului protejat, etc.);
  • se află în raport de interacţiune operativă cu unităţile speciale şi MoldATSA în perioada efectuării lucrărilor de protecţie antigrindină cu înregistrarea interacţiunii conform metodelor stabilite;
  • colectează, sistematizează şi prezintă informaţia operativă, cu privire la lucrările de IA efectuate de către unităţile speciale;
  • efectuează analiza interacţiunii unităţilor speciale şi a MoldATSA;
  • îndeplineşte funcţia de responsabil pentru servicii în cadrul Serviciului Special, în perioada inactivă a sezonului.
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA