ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2043
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
Шаблоны Joomla 3 тут

Argumentarea organizării lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova

Republica Moldova este considerată una din cele mai expuse pericolului căderilor de grindină regiuni ale continentului european. Acest fapt este condiţionat de particularităţile fizico-geografice şi climaterice ale ţării: la vest şi nord-vest mărgineşte cu munţii Carpaţi, la sud – cu Marea Neagră. Factorul semnificativ în formarea intensivităţii sporite a procesului de oraj şi grindină este relieful complex (deluros) al Moldovei. Conform datelor multianuale, pînă la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină,  la fiecare 100 mii hectare de teritoriu arabil se atribuia pînă la 12,1 mii hectare de culturi agricole, afectate de grindină. În unele raioane din nordul şi centrul ţării, suprafaţa afectărilor de grindină constituia pînă la 25 la sută şi mai mult din totalul teritoriului arabil.

Frecvent, în Moldova, căderile de grindină poartă un caracter catastrofal, atunci cînd suprafeţele afectate constituie mii de hectare, iar gradul afectării – 50-100 %. În medie numărul de zile cu căderi de grindină pe toată republica constituie 21 zile, maxim – 50 zile. Pînă la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină pe scară largă, pagubele economice, cauzate de grindină, au constituit 80-100 mln. $ SUA anual. (Date prezentate de Institutul de Economie şi Organizarea Producerii Agricole)

Aceste date au stat la baza organizării lucrărilor-pilot de combatere a grindinei în anul 1964, la iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. La baza tehnologiei lucrărilor de influenţe active se află metoda rachetară de prelucrare a norilor cu reagent cristalizant. Cercetările ştiinţifice şi experimentale din diferite ţări, în această perioadă, au confirmat posibilitatea de dirijare a structurii de fază a norilor prin introducerea substanţelor speciale de aerosol (reagent cristalizant) în zona suprarăcită a acestora.

Etapa de iniţiere a lucrărilor de protecţie antigrindină

În perioada anilor 1964-1966 au fost elaborate şi implementate mijloace tehnice de influenţă activă pe baza complexelor specializate rachetare „ПГИ” şi „Облако”, a radarelor „АРС-3М” şi „СОН-9”; a fost stabilit complexul de parametri radiolocaţionali şi termodinamici pentru descrierea evoluţiei norilor cu pericol de grindină, au fost cercetate particularităţile de răspîndire a reagentului în nor, a fost determinată perioada a anului cu intensivitate sporită de cădere a grindinei pe teritoriul republicii (a doua jumătate a lunii aprilie- septembrie). Efectele incontestabile ale intervenţiei în procesul de formare a grindinei, reducerea efectivă a pagubelor cauzate de grindină, comparativ cu alte raioane, unde lucrările de protecţie antigrindină nu s-au efectuat, au favorizat dezvoltarea rapidă a lucrărilor de influenţe active în republică în anii ’70. Dacă în anul 1969 suprafaţa teritoriului protejat constituia 210,0 mii hectare, atunci în anul 1980 cuprindea 1,18 mln. hectare. La sfîrşitul anilor ’70 în procesul de lucru pentru combaterea grindinei a fost implementat complexul antigrindină „ALAZAN” şi radarele specializate „МРЛ-5”.

În perioada anilor ’80 a secolului trecut, Serviciul Antigrindină a elaborat şi implementat metode de influenţe active asupra norilor de iarnă şi de vară în scopul provocării precipitaţiilor suplimentare. A fost demonstrată creşterea efectivă a cantităţii de precipitaţii de iarnă (metoda de aviaţie) pînă la 30 la sută, în raport cu norma lunară. Influenţele active asupra norilor cumulonimbus, prin intermediul mijloacelor de protecţie antigrindină şi de aviaţie, au demonstrat posibilitatea creşterii cantităţii de precipitaţii pînă la 100 %. În plus, în această perioadă, Serviciul Antigrindină a efectuat lucrări de disipare a ceţii suprareci, în aeroportul municipiului Chişinău, utilizînd reagentul de aerosol, a fost studiat aspectul ecologic al lucrărilor antigrindină ş.a.

În anii ’80 s-a iniţiat pregătirea cadrelor naţionale pentru Serviciul Antigrindină la Universitatea de Stat a Moldovei, în cadrul facultăţii de fizică, cu specialitatea „Fizica Atmosferei”. Opt specialişti ai Serviciului Antigrindină au obţinut titlu de doctor în ştiinţele fizicii atmosferei.

Dinamica suprafeţelor de protecţie

Către anul 1991, lucrările de protecţie antigrindină s-au efectuat pe o suprafaţă de 2,5 mln. hectare (70 la sută din teritoriul Moldovei), au fost construite 14 baze antigrindină, activau 226 de puncte rachetare.

În perioada anilor ’90 a secolului trecut, problemele economice din ţară au redus nivelul de dezvoltare al lucrărilor de combatere a grindinei. Acest fapt a condiţionat ca în anul 2000, lucrările de protecţie antigrindină să fie stopate. Căderile de grindină de intensivitate sporită, care au avut loc pe teritoriul republicii în anii 2000-2001, au confirmat necesitatea de relansare a lucrărilor de protecţie antigrindină.

În perioada anilor 2008-2012 suprafaţa teritoriului protejat a constituit 1,4 mln. hectare. În procesul de combatere a grindinei au fost implicate 108 puncte rachetare în cadrul a 11 unităţi speciale (Edineţ, Soroca, Făleşti, Floreşti, Sîngerei, Corneşti, Călăraşi, Hînceşti, Cimişlia, Ceadîr-Lunga şi Cahul). În anul 2013 se preconizează ca suprafaţa de protecţie să constituie circa 1,5 mln. hectare cu desfăşurarea activităţii a 115 puncte rachetare.

Specificarea terenurilor în aria protejată

Declaraţia privind buna guvernare 2014

Declaraţia privind buna guvernare 2015

Declaraţia privind buna guvernare 2017

Declarație privind bună guvernare 2017

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA