ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2043
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
 • Current
Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla
Gînga Veronica contabil sef
Gînga Veronica
Contabil Sef
 
grupul contabil

Coordonează repartizarea mijloacelor bugetare, achiziţia şi alocarea bunurilor materiale. Secţia activează în temeiul regulamentului stabilit (instrucţiunea contabilităţii în întreprinderile bugetare, nr. 85 din 09.10.1996 cu completări şi modificări).

Secţia are următoarele sarcini de bază:

 • utilizează pe larg soft-tul de contabilitate 1C, versiunea 7 si 8;
 • duce evidenţa integrală a mijloacelor băneşti încasate, bunurilor comerciale şi mijloacelor fixe, precum şi reflectarea în termen a operaţiunilor de contabilitate, dat fiind faptul circulaţiei acestora;
 • înfăptuieşte calculul exact al cheltuielilor de producere, estimarea cheltuielilor, realizarea bunurilor materiale, îndeplineşte lucrări de producere şi altele;
 • realizează calculul corect şi transferul în termen al plăţilor la buget, contribuţii la asigurările sociale de stat, asigurarea medicală;
 • face analiza economico-financiară a activităţilor Serviciului Special (în comun acord cu alte secţii şi subdiviziuni) în conformitate cu datele de contabilitate şi dările de seamă;
 • în colaborare cu alte secţii se efectuează inventarierea în termeni stabiliţi la unităţile speciale şi se elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea procesului de lucru;
 • păstrează actele de contabilitate, le perfectează şi transferă la arhivă, conform normelor stabilite;
 • respectă normele stabilite pentru perfectarea actelor de primire şi eliberare a bunurilor materiale;
 • urmăreşte utilizarea corectă a fondurilor salariale, respectarea disciplinei de personal şi financiare;
 • este responsabilă pentru plăţile în termenul stabilit a debitelor şi lichidarea creditelor, respectarea disciplinei de plată;
 • efectuează procedura legală de casare a insuficienţelor, debitelor şi altor pierderi de pe conturile financiare.
   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA