ATENŢIE!
În cazul în care aţi depistat fragmente sau obiecte explozive, informaţi imediat angajaţii poliţiei sau autorităţile locale, evitaţi la maximum contactul sub orice formă cu acestea. 
CURIOZITATEA ÎN EXCES POATE AVEA URMĂRI GRAVE!

 

MD-2043
Republica Moldova
Chişinău, str. Grenoble 193
Tel.: (*37322)40-34-16
Fax: (*37322)76-95-35
Poşta electronică: anticamera@antigrindina.md
   
  • Current
Шаблоны Joomla здесь

Onceanu Ghenadie 
Directorul Serviciului  

 

  - 
Vicedirector pe probleme economice

Eremeico Serghei
Vicedirector pe probleme de producţie

 Direcţia Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova (Serviciul Special) îndeplineşte activităţile administrative generale de producere şi financiare ale entităţii, planificarea şi dezvoltarea lucrărilor de protecţie antigrindină pe teritoriul republicii. Din punct de vedere funcţional Serviciul Special este o subdiviziune subordonată Ministerului Agriculturii şi Industiei Alimentare.

În Direcţie sunt concentrate secţiile de producere de bază ale Serviciului Special, prin intermediul cărora se asigură respectarea unică a lucrărilor tehnologice în toate subdiviziunile operaţionale (unităţi speciale), implementarea în practica influenţelor active a noilor elaborări şi recomandări, angajarea şi instruirea cadrelor, calificarea profesională a acestora, elaborarea programelor de instruire pentru toate categoriile de specialişti, precum şi programe de activitate ştiinţifico-experimentală, cooperarea cu organizaţiile similare din diferite ţări.

La momentul actual activează 12 unităţi ale Serviciului Special, cu capacitatea posibilă a protecţiei antigrindină a culturilor agricole pe o suprafaţă de circa 2,0 mln. hectare (75 la sută din teritoriul Republicii Moldova).

 

Vicedirector pe probleme economice  Implementează politica de utilizare raţională şi obiectivă a alocaţiilor bugetare, destinate activităţilor Serviciului Special, în scopul utilizării maximal eficiente a potenţialului de producere. Elaborează propuneri pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare, prin intermediul concursurilor conform metodei ofertelor de preţuri. Înregistrează şi verifică utilizarea mijloacelor financiare, prevăzute anual, pentru finanţarea activităţilor Serviciului Special, în Bugetul de Stat. Întocmeşte ordinele în cadrul Serviciului Special pentru indemnizaţii şi suplimente la salariu, fixarea mărimii premiilor şi ajutorului material.

 

 

Vicedirectorul pe probleme de producţie Coordonează cu întreg segmentul tehnologic al tuturor subdiviziunilor Serviciului Special. Îndeplineşte activităţi de elaborare şi realizare a planului anual de producţie, cercetare şi implementare a sistemelor avansate şi noilor tehnologii privind influenţele active asupra proceselor hidrometeorologice. Elaborează metode inofensive şi eficiente pentru funcţionarea mijloacelor tehnice, în colaborare cu secţiile Serviciului Special. Organizează studii tehnice şi lucrări de cercetare ştiinţifică. Efectuează verificări complexe şi specifice a activităţii tuturor unităţilor speciale şi secţiilor Direcţiei Serviciului Special.

   
© SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE AL REPUBLICII MOLDOVA